Mulighetsstudie for veieutløsning i Vestre-Loppa

Kart over første planlagte veitrasé til Skalsa

Da er oppstartmøtet avviklet i gruppen som er satt sammen av formannskapet i Loppa Kommune som skal arbeide med mulighetsstudie for veieutløsning i Vestre-Loppa..under ledelse av ordfører Steinar Halvorsen.
Gruppens består av fem medlemmer, Ordføreren, Ernst Berg, Berit Land, Arne Rotnes, og Ingvi Luthersson.
Det er konsulentfirmaet Rambøll fra Alta som har fått oppdraget med å starte arbeidet. På møtet deltok også en konsulent fra Rambøll som informerte om saksgangen og de utfordringer som vi blir å støte på underveis i prosjektet. Ordfører informerte gruppen om at Kvænangen kommunen er svært interessert i å være med på dette prosjektet. Ordføreren fikk til slutt i oppgave å invitere Kvænangen ordføreren inn i gruppen. Nå starter endelig arbeidet med å få til en bedre kommunikasjon for Vestre-Loppa.