Høringsuttalelse vedrørende foreslåtte kutt i anløp til Vestre-Loppa

Høringsuttalelse fra Langfjordhamn bygdelag.
Viser til brev fra fylkeskommunen angående foreslåtte ruteendringer.

Først må en beklage på det sterkeste at rutetilbudet til veiløse samfunn i Loppa kommune stadig vekk blir utfordret og blir en salderingspost på fylkeskommune sine budsjetter, som i dette tilfellet når reservebåt kapasiteten må forsterkes.
Altfor mange av våre samferdsels kroner ,brukes på VargsundXpressen. De fleste rapporter peker på og anbefaler buss som kollektivtransportmiddel mellom Alta og Hammerfest, ikke hurtigbåt.
I tillegg blir søndagsruta fra Vestre-Loppa knyttet opp mot VargsundXpressen i Hammerfest slik at reisende fra Vestre-Loppa ikke rekker sørgående Hurtigrute i Øksfjord.

Det er sterkt beklagelig at veiløse samfunn ved de foreslåtte endringer i realiteten blir å subsidiere utvidelsen av reservekapasiteten.

Internruta tirsdager i Vestre-Loppa slik den er nå er fullt ut akseptabel og vi kan ikke se at det er behov for å forsterke den ved å flytte stasjoneringssted til Sandland.

Stasjoneringssted for hurtigbåten på Sandland eller Bergsfjord vil derimot forverre tilbudet både for bedrifter, turister og fastboende. Spesielt bygder som kun har hurtigbåt vil også bli hardt rammet av den foreslåtte endring av stasjoneringssted.

Blir stasjoneringssted på Sandland eller Bergsfjord blir det umulig å reise om morgenen mandag torsdag, fredag og søndag fra Øksfjord til Vestre- Loppa.Det samme vil gjelde reiser til Øksfjord om ettermiddager. De foreslåtte endringene vil ramme alle anløpssteder.

Langfjordhamn og hele Vestre-Loppa har ikke noen anløp å miste. Bygdelaget vil på det sterkeste oppfordre fylkeskommunen til å finne andre måter å finansiere utvidelsen av reservebåtkapasiteten.