Høring vedrørende ruteendringer for LoppaXpressen

Innspill fra Langfjordhamn bygdelaget vedrørende fylkeskommunens evaluering av ruteopplegget for hurtigbåt august 2016.

Langfjordhamn bygdelag stiller seg i hovedtrekk bak høringsuttalelser fra Sandland Bygdelag og Bergsfjord utviklingslag, hvor det blandt annet kreves at søndagruten fra Vestre-Loppa stilles tilbake slik at det er mulig å reise sørover med Hurtigruten fra Øksfjord.

Bygdelaget ser positivt på foreslåtte ruteendringer på torsdager og tirsdager til Langfjordhamn.

Langfjordhamn for 2 anløp torsdager og det blir mulig å reise t/r Sør-Tverrfjord på tirsdager.

Langfjordhamn bygdelag krever i tillegg at ruten fra Langfjordhamn til Hammerfest t/r fredager opprettholdes i slik den er i dag. Denne ruta er meget viktig for beboere som må reise til sykehuset.

I tillegg krever vi sommerrute onsdager til Langfjordhamn.