Forslag til ruteendringer for hurtigbåt i Vestre-Loppa

RUTENR.INNSPILLBEGRUNNELSEFYLKESKOMMUNENS KOMMENTARER
320Tirsdager – Langfjordhamn anløpes før Sør-Tverrfjord på tur vestover. Motsatt på retur.Signalanløp av Langfjordhamn i denne rekkefølgen vil gjøre det mulig for innbyggerne i Langfjordhamn å reise til Sør-Tverrfjord for å handle.Iverksettes fra 1.1.2017
320Søndager – fremskynde anløp ØksfjordFor å få til korrespondanse med sørgående hurtigrute til TromsøDessverre ikke mulig på nåværende tidspunkt, pga. mannskapets arbeids- og hviletidsbestemmelser.
320Onsdagsbåt må være helårlig, og alle bygdene må ha signalanløp.Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest tre dager i uka.(Se egen merknad nedenfor)
320LoppaXpressen må gå til Hammerfest mandag, onsdag og fredag hele året.Innbyggerne må ha mulighet til å reise tur/retur Hammerfest tre dager i uka.Iverksettes fra 1.1.2017: Ruteføring Øksfjord – Hasvik – Hammerfest t/r. Se for øvrig egen merknad nedenfor
320Torsdag – det må være signalanløp av Langfjordhamn på begge turerEneste dag i uka da innbyggerne i Vestre Loppa kan besøke kommunesenteret i vanlig åpningstidIverksettes fra 1.1.2017
320De dagene båten går til Hammerfest (ma-on-fre) skal det også være anløp av NuvsvågReduserer antall døgn man må være bortereist når man skal på sykehuset i HammerfestIverksettes fra 1.1.2017

 

 

Merknad i forbindelse med onsdagsbåt Loppa – Hammerfest:

 

I dagens ramme har ikke fylkeskommunen økonomi til å innfase helårs rute fra Loppa til Hammerfest, som inkluderer alle anløpsstedene i Vestre Loppa. Vi har derfor

prioritert å legge inn forbindelse Øksfjord – Hammerfest i første omgang. For å få med reisende fra Vestre Loppa, foreslår vi at denne har avgang fra Øksfjord etter at

ferjene er kommet inn.

 

Et annet alternativ er å flytte mandagens rundturer i Vestre Loppa til onsdag. Avgangen som går ut fra Øksfjord mandager kl. 04:45, har i perioden 1.januar – 31.juli registrert

1 passasjer. Tilsvarende har kveldsavgangen fra Øksfjord kl. 19:00 i samme periode hatt ca. 70 passasjerer. Boreal Transport mener at onsdag er en bedre reisedag statistisk

sett. Vi foreslår derfor at ruten mandager kun går Øksfjord – Hammerfest t/r. Mandagsproduksjonen i Vestre Loppa (som inkluderer Sandland, Sør-Tverrfjord, Bergsfjord

og Nuvsvåg) foreslås således flyttet til onsdager.

 

Når det gjelder øvrige bygder i Loppa (Langfjordhamn, Skavnakk, Loppa og Andsnes/Segelvik) som ikke har anløp på onsdager, så vil dette bli tatt med til fylkestinget i

desember, i forbindelse med eventuell utvidelse av rammene.

 

Som vi snakket om, så ønsker fylkeskommunen en så rask tilbakemelding som mulig på ovenstående, spesielt i forbindelse med rutealternativene vi skisserer på onsdager.

Dette pga. pålagt kunngjøringsplikt, for å gå ut med rutetabell så snart som mulig ovenfor både de reisende og fartøyenes mannskap.