Fornyer infrastruktur i Vestre-Loppa

Loppøy

Ved å legge fartøyet i Vestre Loppa på natten frigjør man produksjon som kan brukes til å skape et bedre tilbud også for ytterdistriktene. Fylkeskommunen fornyer nå infrastruktur i Vestre Loppa, og høsten 2016 er nye flytekaier klare i Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. I samarbeid med Loppa kommune er også flere kaier oppgradert 2015. Loppa kommune har således fylkets beste kaier
for hurtigbåtene, og grunnlaget for en god rutedrift er tilstede.