Fergetakst hurtigbåt

Vest-Finnmark regionråd vil påpeke at man legger til grunn at fergetakst skal gjelde på strekningene det er planlagt ekspressbåt kaier. Det vil si at selv om selve kaien ikke er bygd, så bør fergetakst gjelde mens man venter på selve investeringen. Dette er viktig, fordi om en innfører godstakster for kjøretøy i påvente av utbygging av ekspressbåtkai, kan man risikere at disse samfunnene dør ut, før infrastrukturen er på plass. Dette vil etter Vest- Finnmark regionråd mening være i strid med fylkestingets vedtak. Les mer her