Fergetakst hurtigbåt

Vest-Finnmark regionråd vil påpeke at man legger til grunn at fergetakst skal gjelde på strekningene det er planlagt ekspressbåt kaier. Det vil si at selv om selve kaien ikke er bygd, så bør fergetakst gjelde mens man venter på selve investeringen. Dette er viktig, fordi om en innfører godstakster for kjøretøy i påvente av utbygging av ekspressbåtkai, kan man risikere at disse samfunnene dør ut, før infrastrukturen er på plass. Dette vil etter Vest- Finnmark regionråd mening være i strid med fylkestingets vedtak. Les mer her

Transport fra kaia i Hammerfest.

Klage fra Langfjordhamn bygdelag til fylkeskommunen.

Hurtigbåt passasjerer fra Loppa, Hasvik og Sørøysundet og andre plasser i Vest-Finnmark kan umulig være like mye verdsatt som Altaværingene. Når VargsundXpressen ankommer Hammerfest  med passasjerer fra Alta står det som regel buss som venter og bringer dem videre til sykehuset i Hammerfest. Stakkars vi andre hurtigbåtpassasjerer  som skal til sykehus, vi må klare oss så godt vi kan. Vi må finne en bussholdeplass og finner vi ikke den eller bussen er gått må vi finne oss en taxi og ikke for vi dekt utgifter til taxi heller. I ytterste konsekvens  må vi bare innfinne oss i å rusle av gårde til fots. Her burde det være “likeverd” for alle dem som må til Hammerfest sykehus i fra distriktene i Vest-Finnmark.

Høring vedrørende ruteendringer for LoppaXpressen

Innspill fra Langfjordhamn bygdelaget vedrørende fylkeskommunens evaluering av ruteopplegget for hurtigbåt august 2016.

Langfjordhamn bygdelag stiller seg i hovedtrekk bak høringsuttalelser fra Sandland Bygdelag og Bergsfjord utviklingslag, hvor det blandt annet kreves at søndagruten fra Vestre-Loppa stilles tilbake slik at det er mulig å reise sørover med Hurtigruten fra Øksfjord.

Bygdelaget ser positivt på foreslåtte ruteendringer på torsdager og tirsdager til Langfjordhamn.

Langfjordhamn for 2 anløp torsdager og det blir mulig å reise t/r Sør-Tverrfjord på tirsdager.

Langfjordhamn bygdelag krever i tillegg at ruten fra Langfjordhamn til Hammerfest t/r fredager opprettholdes i slik den er i dag. Denne ruta er meget viktig for beboere som må reise til sykehuset.

I tillegg krever vi sommerrute onsdager til Langfjordhamn.

 

 

Fornyer infrastruktur i Vestre-Loppa

Loppøy

Ved å legge fartøyet i Vestre Loppa på natten frigjør man produksjon som kan brukes til å skape et bedre tilbud også for ytterdistriktene. Fylkeskommunen fornyer nå infrastruktur i Vestre Loppa, og høsten 2016 er nye flytekaier klare i Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. I samarbeid med Loppa kommune er også flere kaier oppgradert 2015. Loppa kommune har således fylkets beste kaier
for hurtigbåtene, og grunnlaget for en god rutedrift er tilstede.