Bli medlem

Velkommen som medlem i Langfjordhamn bygdelag
Vi vil være talerør i saker som berører lokalsamfunnets interesser.
Medlemskapet koster kr 200,- pr. år.
Ungdom under 25 år kr 50,- pr år.

KONTO: 4520.18.90008

VIPPSNUMMER # 100259